Категорије

Priznat ili osporavan, čovek za koga su vezane mnoge kontraverze ali jedno je sigurno, pomerao je granice u umetnosti i društvu još sedamdesetih godina prošlog veka a to i danas čini

Ovaj čovek inspiraciju traži i dobija u svemu oko sebe. A odnos prema životu pronalazi kroz svoja istraživanja koja primenjuje u umetnosti. Njegove skulpture su zvučne. One sviraju sa čovekom. Šalju kodove koji su ispod pragova naših čula. I tako počinje da se sve ono što spava u nama budi. Прочитај више…