O Uslovima

USLOVI

Uslovi korišćenja su obavezujući za sve posetioce sajta zivotuprolazu.rs

Pristupom i korišćenjem bilo kog sadržaja ili usluge na ovom sajtu smatra se da ste upoznati sa Uslovima i da ste saglasni sa njima.

Zivotuprolazu.rs ima vlasništvo na sve tekstualne, foto, video, audio i ostale objavljene sadržaje, osim ako nisu drugačije navedeni, citiranjem izvora, navodjenjem linka izvora materijala. Svaki pojedinac, preduzeće ili organizacija može u celosti ili delom da preuzima i koristi tekstualne sadržaje ili fotografije i video klipove pod sledećim uslovima:

-Internet mediji dužni su da vidljivo navedu izvor i URL koji vodi do teksta, fotografije ili videa, i to neposredno pre ili nakon preuzetog teksta i unutar samog posta. Boja linka mora biti vidljivo drugačija od boje slova u tekstu sajta koji preuzima. Link ne sme sadržati nofollow odrednicu.

-Štampani mediji dužni su da odmah u prvoj rečenici svoje objave ili na kraju teksta navedu izvor.

-TV i radijski mediji dužni su da u jednoj od prve 3 rečenice jasno navedu izvor.

-Posebne dozvole i odobrenje možete zatražiti na: ivica.ramovic@gmail.com

Kršenje ovih Uslova korišćenja smatraće se kršenjem autorskih prava, te podleže zakonskoj odgovornosti.

KOMENTARI

Korisnicima sajta zivotuprolazu.rs je dozvoljeno da komentarišu tekstove u formi komentara ukoliko poštuju sledeće uslove:

-U komentarima nisu dozvoljeni pozivi na nasilje bilo koje vrste.

-U komentarima nije dozvoljeno objavljivanje informacija za koje korisnik zna da će trećoj strani pričiniti štetu.

-U komentarima nije dozvoljeno objavljivanje ličnih podataka drugih posetioca sajta.

-Sporne komentare možete prijaviti na: zivotuprolazu@gmail.com

IZMENE USLOVA KORIŠĆENJA

-Zadržavamo pravo da uslove korišćenja sadržaja sajta i odredbe pravne zaštite izmenimo u bilo kom trenutku ukoliko procenimo da je to potrebno. Autor sajta Zivotuprolazu.rs neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz takvih promena. Ukoliko krstarite sajtom, podrazumeva se da ste saglasni sa trenutno važećim uslovima korišćenja. Zbog toga je potrebno da ih pročitate svaki put kada pristupate sajtu.

-Informacije na ovom sajtu mogu se promeniti bez prethodnog upozorenja.

-Zadržavamo pravo da sprečimo pristup ovom sajtu u bilo kom trenutku i bez obaveštenja.

Copyright © 2022 Život u prolazu -Sva prava zadržana-Život u prolazu, autor bloga:Ivan Ramović, Novi Sad

Život u prolazu